.

ზოგადი დედამიწისმცოდნეობა
Тип Ресурса: Эл-Книга
Год Издании: 2016
Издательство: თბილისი
6037
 • Star
 • Star
 • Star
 • Star
 • Star
5.0
(7 შეფასება)
Аннотация
 

„ზოგადი დედამიწისმცოდნეობა“

ზოგადი ზოგადი დედამიწისმცოდნეობა დამწყები გეოგრაფოსების აზროვნებაში საკმაოდ მრავალმხრივი ინფორმაციის დაგროვების, ზოგადი გეოგრაფიული კანონების აღქმის, გეოგრაფიის ალფასა და ომეგას შეცნობის წინაპირობაა. ცხადია, რომ ის მომავალი სპეციალისტების სამაგიდო წიგნია. ვინაიდან, გეოგრაფიის შესწავლით დაინტერესებულნი სრულყოფილად უნდა დაეუფლონ ფიზიკური გეოგრაფიის შესწავლის ობიექტს – გეოგრაფიულ (ლანდშაფტურ) გარსს (სისტემას), წინამდებარე სახელმძღვანელოს ამოცანა ბუნების კომპონენტების ურთიერთდაკავშირებული და ურთიერთგანპირობებული ერთიანი-მთლიანი სისტემის სრულფასოვან აღქმაში მდგომარეობს.

სახელმძღვანელო ქართულენოვანი „სრულმეტრაჟიანი“ წიგნია. იგი განკუთვნილია გეოგრაფიის სპეციალობის ბაკალავრიატის დონის სტუდენტებისათვის. უნივერსიტეტების გეოგრაფიული სპეციალობის სტუდენტების გარდა ის შეიძლება გამოიყენოს გეოგრაფიის მასწავლებლებმა, დარგის სპეციალისტებმა, ბუნებისმეტყველებით დაინტერესებულმა ფართო საზოგადოებამ.

 

Характеристики

 • Опубликовано: Ноябрь 29, 2016
 • Издательство: თბილისი
 • Язык: Geo
 • Количество страниц: 310
 • Просмотры: 6037
 • Оценки: 5.0

Автор(ы) Книг

Рекомендации