.

თვლის მაგისტრალური ხაზების განვითარება
Тип Ресурса: Эл-Книга
Год Издании: 2015
Издательство: უნივერსალი
2220
 • Star
 • Star
 • Star
 • Star
 • Star
5.0
(1 შეფასება)
Аннотация
 

მსოფლიო ენებში
თვლის
მაგისტრალური ხაზების განვითარება
და რიცხვით სახელთა წარმოშობის სათავეები

წიგნში შესწავლილია და გაანალიზებული მსოფლიო ენებში თვლის განვითარების ორი ძირითადი გზა. გამოკვლეულია და გამოვლენილი ათობითობისა და ექვსობითობის როლი და ადგილი ამ განვითარებაში. ნაშრომში მსოფლიო ენების სათანადო მასალის ანალიზის შედეგად გამოვლენილი თვლის განვითარების ზოგადი კანონზომიერებების საფუძველზე წამოყენებულია და დასაბუთებული ახალი ჰიპოთეზა ქართველური რიცხვითი სახე-ლების ეტიმოლოგიის შესახებ.

Подробности
 

წიგნში, თვლის განვითარების საკითხისადმი ახალი მიდგომის საფუძველზე, გაშუქებულია დღემდე ჯერ კიდევ გადაუწყვეტელი მრავალი აქტუალური საკითხი, რომელთა კვლევის ისტორია თხუთმეტ საუკუნეზე მეტს ითვლის.

წიგნი მიეკუთვნება როგორც ლინგვისტიკის (ტიპოლოგიური ნუმერალისტიკის), ისე უძველესი მათემატიკის ისტორიის სფეროს და განკუთვნილია თვლის სისტემების წარმოშობისა და რიცხვითი სახელების ისტორიით დაინტერესებულ მკითხველთათვის.

Характеристики

 • Опубликовано: Июнь 6, 2019
 • ISBN-13: 978-9941-22-534-5
 • Издательство: უნივერსალი
 • Язык: Geo
 • Количество страниц: 203
 • Просмотры: 2220
 • Оценки: 5.0

Автор(ы) Книг

Рекомендации