.

თვლის მაგისტრალური ხაზების განვითარება
Resource Type: E-Book
Date Of Issue: 2015
2139
 • Star
 • Star
 • Star
 • Star
 • Star
5.0
(1 შეფასება)
Annotation
 

მსოფლიო ენებში
თვლის
მაგისტრალური ხაზების განვითარება
და რიცხვით სახელთა წარმოშობის სათავეები

წიგნში შესწავლილია და გაანალიზებული მსოფლიო ენებში თვლის განვითარების ორი ძირითადი გზა. გამოკვლეულია და გამოვლენილი ათობითობისა და ექვსობითობის როლი და ადგილი ამ განვითარებაში. ნაშრომში მსოფლიო ენების სათანადო მასალის ანალიზის შედეგად გამოვლენილი თვლის განვითარების ზოგადი კანონზომიერებების საფუძველზე წამოყენებულია და დასაბუთებული ახალი ჰიპოთეზა ქართველური რიცხვითი სახე-ლების ეტიმოლოგიის შესახებ.

Additional Information
 

წიგნში, თვლის განვითარების საკითხისადმი ახალი მიდგომის საფუძველზე, გაშუქებულია დღემდე ჯერ კიდევ გადაუწყვეტელი მრავალი აქტუალური საკითხი, რომელთა კვლევის ისტორია თხუთმეტ საუკუნეზე მეტს ითვლის.

წიგნი მიეკუთვნება როგორც ლინგვისტიკის (ტიპოლოგიური ნუმერალისტიკის), ისე უძველესი მათემატიკის ისტორიის სფეროს და განკუთვნილია თვლის სისტემების წარმოშობისა და რიცხვითი სახელების ისტორიით დაინტერესებულ მკითხველთათვის.

Specifications

 • Date of Publish: June 6, 2019
 • ISBN-13: 978-9941-22-534-5
 • Publisher: უნივერსალი
 • Language: Geo
 • Pages: 203
 • Views: 2139
 • Ratings: 5.0
Recommendations