.

სამეგრელოს ბუნებრივი პირობების რესურსული პოტენციალი
Тип Ресурса: Эл-Книга
Год Издании: 2012
Издательство: ბარტონი
3464
 • Star
 • Star
 • Star
 • Star
 • Star
5.0
(2 შეფასება)
Аннотация
 

     მონოგრაფიაში განხილულია – სამეგრელოს რეგიონის ბუნებრივი პირობები (გეოლოგიური აგებულება, რელიეფი, ჰავა, ჰიდროგრაფია, ნიადაგსაფარი, მცენარეული საფარი, ცხოველთა სამყარო, ლანდშაფტები). თანამედროვე გეოინ-ფორმაციული რუკების საფუძველზე ჩატარებულია, კლიმა-ტური, ჰიდროლოგიური, მიწის და ტყის რესურსების კომ-პლექსური კვლევები, რომელთა შედეგებს აქვს პრაქტიკული გამოყენება რეგიონის ეფექტური და რაციონალური ათვისე-ბის თვალსაზრისით. კვლევის შედეგად მიღებულია რუკათა სერია (8 რუკა), რომლებიც შედგენილია გეოინფორმაციულ სისტემაში. რეგიონის კლიმატური-სითბური, წყლის, ქარისა და მზის ენერგეტიკული, საკურორტო-რეკრეაციული, აგრო და ნიადაგ-კლიმატური, ჰიდროლოგიური და ტყის რესურ-სების საფუძვლიანი შეფასების მიზნით ჩატარებულია მრავალფაქტორული გეოგრაფიული ანალიზი.

 

Характеристики

 • Опубликовано: Февраль 26, 2016
 • ISBN-13: 978-9941-9130-6-8
 • УДК: 330.15(479.222.2) კ-77
 • Издательство: ბარტონი
 • Обложка: რბილი
 • Формат: 60X84
 • Язык: Geo
 • Количество страниц: 252
 • Просмотры: 3464
 • Оценки: 5.0

Автор(ы) Книг

Рекомендации