.

სამართლის ფილოსოფია
Тип Ресурса: Эл-Книга
Год Издании: 2010
6634
  • Star
  • Star
  • Star
  • Star
  • Star
4.3
(3 შეფასება)
Аннотация
 

გამოცემა წარმოადგენს სტატიების კრებულს. მასში გაერთიანებულია რვა მკვლევარის, ჰ.ჰარტის, რ. დვორკინის, პ. დევლინის, ჯ. როულსის, ჯ. თომსონის, ჯ. ფინისის და თ. სკანლონის სტატიები სამართლის ფილოსოფიასთან დაკავშირებით, თუ როგორი უნდა იყოს სამართალი. წიგნის რედაქტორია ნიუ იორკის უნივერსიტეტის პროფესორი, ინგლისურენოვან სამყაროში ყველაზე ორიგინალური და გავლენიანი სამართლის ფილოსოფოსი, რონალდ დვორკინი (R.M. Dworkin, 1931-2013 წწ.). სტატიები უკავშირდება სამართლის ბუნების შესახებ წლების განმავლობაში არსებულ დავას, ხოლო თავად სტატიები გარკვეულწილად მასზე პასუხს წარმოადგენენ. სტატიები ძირითადად ეხება მორალსა და სამართალს, ეთიკას და სისხლის სამართალს, აბორტს და მის დადებით და უარყოფით მხარეებს, სამოქალაქო დაუმორჩილებლობასა და აზრის გამოხატვის თავისუფლებას. გამოცემას ერთვის ბიბლიოგრაფია თითოეული თავისათვის.

 

Характеристики

Автор(ы) Книг

Рекомендации