.

ქართული ენისა და ლიტერატურის სწავლების თანამედროვე პარადიგმები
Тип Ресурса: Эл-Книга
Год Издании: 2018
Издательство: თბილისი
1640
 • Star
 • Star
 • Star
 • Star
 • Star
5.0
(3 შეფასება)
Аннотация
 

ქართული ენისა და ლიტერატურის სწავლების თანამედროვე პარადიგმები

წიგნი წარმოადგენს დამხმარე სახელმძღვანელოს, მასწავლებლის მომზადების საბაკალავრო-სამაგისტრო და მასწავლებლის მომზადების (საბაზო და საშუალო საფეხურზე) დამოუკიდებლად არსებული პროგრამების სტუდენტებისთვის. მონოგრაფიაში შესწავლილია ქართული ენისა და ლიტერატურის დაწყებითი კურსის სწავლების მეთოდიკაში, მეორე ეტაპის (V-VI კლასების) მოსწავლეზე და შედეგზე ორიენტირებული სასწავლო პროცესის დაგეგმვის, სწავლისა და სწავლების მრავალფეროვანი, მოსწავლეთა საჭიროებებზე მორგებული სტრატეგიები და მეთოდები. გაანალიზებულია სწავლების ყველა საფეხურზე შეფასების ტიპები, პრინციპები, მეთოდები და სსსმ მოსწავლეთა ისგ-ს საფუძველზე სწავლების მეთოდიკა. წიგნი დახმარებას გაუწევს სწავლების მეთოდიკით დაინტერესებულ პირებს.

 

Характеристики

 • Опубликовано: Январь 8, 2019
 • Издательство: თბილისი
 • Язык: Geo
 • Количество страниц: 351
 • Просмотры: 1640
 • Оценки: 5.0

Автор(ы) Книг

Рекомендации