.

ქართული ენისა და ლიტერატურის სწავლების თანამედროვე პარადიგმები
Resource Type: E-Book
Date Of Issue: 2018
2015
 • Star
 • Star
 • Star
 • Star
 • Star
4.0
(4 შეფასება)
Annotation
 

ქართული ენისა და ლიტერატურის სწავლების თანამედროვე პარადიგმები

წიგნი წარმოადგენს დამხმარე სახელმძღვანელოს, მასწავლებლის მომზადების საბაკალავრო-სამაგისტრო და მასწავლებლის მომზადების (საბაზო და საშუალო საფეხურზე) დამოუკიდებლად არსებული პროგრამების სტუდენტებისთვის. მონოგრაფიაში შესწავლილია ქართული ენისა და ლიტერატურის დაწყებითი კურსის სწავლების მეთოდიკაში, მეორე ეტაპის (V-VI კლასების) მოსწავლეზე და შედეგზე ორიენტირებული სასწავლო პროცესის დაგეგმვის, სწავლისა და სწავლების მრავალფეროვანი, მოსწავლეთა საჭიროებებზე მორგებული სტრატეგიები და მეთოდები. გაანალიზებულია სწავლების ყველა საფეხურზე შეფასების ტიპები, პრინციპები, მეთოდები და სსსმ მოსწავლეთა ისგ-ს საფუძველზე სწავლების მეთოდიკა. წიგნი დახმარებას გაუწევს სწავლების მეთოდიკით დაინტერესებულ პირებს.

 

Specifications

 • Date of Publish: January 8, 2019
 • Publisher: თბილისი
 • Language: Geo
 • Pages: 351
 • Views: 2015
 • Ratings: 4.0
Recommendations