.

„ქართლის ცხოვრება“ VII-XII საუკუნეების საქართველო-ჩრდილოეთ კავკასიის პოლიტიკური ურთიერთობების შესახებ
Тип Ресурса: Эл-Книга
Год Издании: 2012
Издательство: მერიდიანი
1788
 • Star
 • Star
 • Star
 • Star
 • Star
5.0
(1 შეფასება)
Аннотация
 

წიგნში მონოგრაფიულადაა შეწავლილი „ქართლის ცხოვრების“ VII-XII საუკუნეების ამსახველი ქართული მატიანეების ცნობები ჩრდილოეთ კავკა-სიის ხალხებსა და ყივჩაყებზე, მათთან საქართველოს ურთიერთობებზე და ნაჩვენებია ამ მასალების წყაროთმცოდნეობითი მნიშვნელობა. ახლებურად გაშუქებული და დაზუსტებულია მოცემული პერიოდის საქართველო-ჩრდილოეთ კავკასია-ხაზარეთისა და საქართველო-ყივჩაყების ურთიერთობე-ბის ცალკეული საკითხები. წიგნი განკუთვნილია სპეციალისტებისა და საქართველოს ისტორიით და-ინტერესებულ ფართო მკითხველთათვის.

 

Характеристики

 • Опубликовано: Октябрь 8, 2015
 • ISBN-13: 978-99940-68-78-4
 • УДК: (uak) 94(479.22:470.6)+94(479.22)(093) j-41
 • Издательство: მერიდიანი
 • Обложка: რბილი
 • Формат: 15x20
 • Язык: Geo
 • Количество страниц: 272
 • Просмотры: 1788
 • Оценки: 5.0

Автор(ы) Книг

Рекомендации