.

„ქართლის ცხოვრება“ VII-XII საუკუნეების საქართველო-ჩრდილოეთ კავკასიის პოლიტიკური ურთიერთობების შესახებ
Resource Type: E-Book
Date Of Issue: 2012
1787
 • Star
 • Star
 • Star
 • Star
 • Star
5.0
(1 შეფასება)
Annotation
 

წიგნში მონოგრაფიულადაა შეწავლილი „ქართლის ცხოვრების“ VII-XII საუკუნეების ამსახველი ქართული მატიანეების ცნობები ჩრდილოეთ კავკა-სიის ხალხებსა და ყივჩაყებზე, მათთან საქართველოს ურთიერთობებზე და ნაჩვენებია ამ მასალების წყაროთმცოდნეობითი მნიშვნელობა. ახლებურად გაშუქებული და დაზუსტებულია მოცემული პერიოდის საქართველო-ჩრდილოეთ კავკასია-ხაზარეთისა და საქართველო-ყივჩაყების ურთიერთობე-ბის ცალკეული საკითხები. წიგნი განკუთვნილია სპეციალისტებისა და საქართველოს ისტორიით და-ინტერესებულ ფართო მკითხველთათვის.

 

Specifications

 • Date of Publish: October 8, 2015
 • ISBN-13: 978-99940-68-78-4
 • UDC: (uak) 94(479.22:470.6)+94(479.22)(093) j-41
 • Publisher: მერიდიანი
 • Cover: რბილი
 • Format: 15x20
 • Language: Geo
 • Pages: 272
 • Views: 1787
 • Ratings: 5.0

Book Author(s)

Recommendations