.

MS Excel - MS PowerPoint

MS Excel - MS PowerPoint

ლეილა სულავა

  • Star
  • Star
  • Star
  • Star
  • Star
საწარმოო რესურსების მენეჯმენტის ბიზნესპროცესების მოდელირება და კვლევა

საწარმოო რესურსების მენეჯმენტის ბიზნესპროცესების მოდელირება და კვლევა

გია სურგულაძე

ხატია ქრისტესიაშვილი

გიორგი სურგულაძე

  • Star
  • Star
  • Star
  • Star
  • Star