.

ბიზნესის საფუძვლები
Тип Ресурса: Эл-Книга
Год Издании: 2011
2542
  • Star
  • Star
  • Star
  • Star
  • Star
4.8
(6 შეფასება)
Аннотация
 

წლების განმავლობაში წინამდებარე წიგნის ავტორებს მიჰყავდათ ბიზნესის საწყისი კურსი ESM ბიზნესის სკოლაში. ESM-ის თავისუფალი უნივერსიტეტის შემადგენლობაში შესვლის შემდეგ კურსი სავალდებულო გახდა უნივერსიტეტის ყველა სტუდენტისათვის და, ბუნებრივია, გარკვეული ცვლილებები განიცადა. ორიათასიან წლებში დაწერილმა ჩვენმა სახელმძღვანელომაც თანდათან აქტუალობა დაკარგა და ამ გარემოებებმა ახალი წიგნის დაწერის გამოწვევის წინაშე დაგვაყენა.

Подробности
 

ეს წიგნი მისი წინამორბედებისაგან განსხვავებით, უფრო მეტადაა ორიენტირებული შემეცნებითი და პრაქტიკული საკითხების გაშუქებაზე, ვიდრე ბიზნესის მართვის ტექნიკურ დეტალებზე. ჩვენ გვერდი ავუარეთ ტრადიციებს და მიზანშეწონილად არ ჩავთვალეთ წიგნი გადაგვეტვირთა იმ საკითხებით, რომლებიც იხილება ეკონომიკის კურსის ფარგლებში.


რევაზ ვაჩნაძე, გიორგი თურქია

ბიზნესის საფუძვლები

Характеристики

Автор(ы) Книг

Рекомендации