.

ბიზნესის საფუძვლები
Resource Type: E-Book
Date Of Issue: 2011
2527
  • Star
  • Star
  • Star
  • Star
  • Star
4.8
(6 შეფასება)
Annotation
 

წლების განმავლობაში წინამდებარე წიგნის ავტორებს მიჰყავდათ ბიზნესის საწყისი კურსი ESM ბიზნესის სკოლაში. ESM-ის თავისუფალი უნივერსიტეტის შემადგენლობაში შესვლის შემდეგ კურსი სავალდებულო გახდა უნივერსიტეტის ყველა სტუდენტისათვის და, ბუნებრივია, გარკვეული ცვლილებები განიცადა. ორიათასიან წლებში დაწერილმა ჩვენმა სახელმძღვანელომაც თანდათან აქტუალობა დაკარგა და ამ გარემოებებმა ახალი წიგნის დაწერის გამოწვევის წინაშე დაგვაყენა.

Additional Information
 

ეს წიგნი მისი წინამორბედებისაგან განსხვავებით, უფრო მეტადაა ორიენტირებული შემეცნებითი და პრაქტიკული საკითხების გაშუქებაზე, ვიდრე ბიზნესის მართვის ტექნიკურ დეტალებზე. ჩვენ გვერდი ავუარეთ ტრადიციებს და მიზანშეწონილად არ ჩავთვალეთ წიგნი გადაგვეტვირთა იმ საკითხებით, რომლებიც იხილება ეკონომიკის კურსის ფარგლებში.


რევაზ ვაჩნაძე, გიორგი თურქია

ბიზნესის საფუძვლები

Specifications

Recommendations