.

ბეჭდვითი რეკლამა
Тип Ресурса: Эл-Книга
Год Издании: 2009
1549
  • Star
  • Star
  • Star
  • Star
  • Star
5.0
(1 შეფასება)
Аннотация
 

სახელმძღვანელო განკუთვნილია საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის სატრანსპორტო და მანქანათმშენებლობის ფაკულტეტის პოლიგრაფიის მიმართულების ბაკალავრთათვის. მასში მოცემული მასალა შეუწყობს ხელს, ამავე მიმართულების მაგისტრანტთა და დოქტორანტთა მომზადების პროცესს.

წიგნში წარმოდგენილია რეკლამის კომუნიკაციური მახასიათებლების ძირითადი ნიშნები. ავტორთა მიერ განხილულია ბეჭდვითი რეკლამის განვითარების საფეხურები და რეკლამის ნაირსახეობები სარეკლამო მიმართვის გადაცემის საშუალებათა მიხედვით. დამხმარე სახელმძღვანელო ითვალისწინებს სარეკლამო საქმიანობაში ფსიქოლოგიურ მოტივებსა და გადაწყვეტილებათა მიღების მეთოდიკას.

 

Характеристики

Автор(ы) Книг

Рекомендации