.

ბეჭდვითი რეკლამა
Resource Type: E-Book
Date Of Issue: 2009
1114
  • Star
  • Star
  • Star
  • Star
  • Star
5.0
(1 შეფასება)
Annotation
 

სახელმძღვანელო განკუთვნილია საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის სატრანსპორტო და მანქანათმშენებლობის ფაკულტეტის პოლიგრაფიის მიმართულების ბაკალავრთათვის. მასში მოცემული მასალა შეუწყობს ხელს, ამავე მიმართულების მაგისტრანტთა და დოქტორანტთა მომზადების პროცესს.

წიგნში წარმოდგენილია რეკლამის კომუნიკაციური მახასიათებლების ძირითადი ნიშნები. ავტორთა მიერ განხილულია ბეჭდვითი რეკლამის განვითარების საფეხურები და რეკლამის ნაირსახეობები სარეკლამო მიმართვის გადაცემის საშუალებათა მიხედვით. დამხმარე სახელმძღვანელო ითვალისწინებს სარეკლამო საქმიანობაში ფსიქოლოგიურ მოტივებსა და გადაწყვეტილებათა მიღების მეთოდიკას.

 

Specifications

Recommendations