.

გამომცემელი: წიგნიერი
ენა: Geo
გამომცემლის შესახებ: გამომცემლობა „წიგნიერი“