.

გამომცემელი: ჯეოპრინტი
ენა: Geo
გამომცემლის შესახებ: