.

გამომცემელი: ეროვნული სასწავლო გეგმების ცენტრი
ენა: Geo
გამომცემლის შესახებ: ეროვნული სასწავლო გეგმებისა და შეფასების ცენტრი