.

ეთნოსები საქართველოში

ეთნოსები საქართველოში

მერაბ ბასილაია

 • Star
 • Star
 • Star
 • Star
 • Star
რუსიფიკატორული პოლიტიკა და ეთნოლინგვისტური ვითარება აფხაზეთში XIX-XXI ს.ს.

რუსიფიკატორული პოლიტიკა და ეთნოლინგვისტური ვითარება აფხაზეთში XIX-XXI ს.ს.

აფხაზეთის ა/რ განათლებისა და კულტურის სამინისტრო

 • Star
 • Star
 • Star
 • Star
 • Star
ევროპის ეთნოლოგია

ევროპის ეთნოლოგია

როლანდ თოფჩიშვილი

 • Star
 • Star
 • Star
 • Star
 • Star
ამერიკის ეთნოლოგია

ამერიკის ეთნოლოგია

როლანდ თოფჩიშვილი

 • Star
 • Star
 • Star
 • Star
 • Star
აფხაზთა ეთნოლოგია

აფხაზთა ეთნოლოგია

სალომე ბახია-ოქრუაშვილი

 • Star
 • Star
 • Star
 • Star
 • Star