.

ავტორი (ები): ნინო შარაშენიძე

ვებგვერდი:
ავტორის შესახებ

ნინო შარაშენიძე

თბილისის ივ. ჯავახიშვილის სახელობის სახელმწიფო უნივერსიტეტის პროფესორი