.

ავტორი (ები): რევაზ თოლორდავა

ვებგვერდი:
ავტორის შესახებ

გეოგრაფიის დოქტორი, სოხუმის სახელმწიფო უნივერსიტეტის საბუნებისმეტყველო მეცნიერებათა და ჯანდაცვის ფაკულტეტის პროფესორი, წარმომადგენლობითი საბჭოს წევრი. კარტოგრაფთა ასოციაციისა და გეოგრაფიული საზოგადოების წევრი.