.

ავტორი (ები): გიორგი თურქია
დაბადების თარიღი: 1975-01-01
ენა: Geo
სქესი: მამრობითი

ვებგვერდი:
ავტორის შესახებ

პოზიცია: ასოცირებული პროფესორი

ელფოსტა: g.turkia@freeuni.edu.ge

 განათლება

1987-1993 თბილისის სახელმწიფო უნივერსტეტი, გეოგრაფია/გეოლოგიის ფაკულტეტი, სპეციალობა - ეკონომიკური გეოგრაფია
2003-2006 ეკონომიკის ინსტიტუტის დოქტორანტურა

 სასწავლო კურსები 

ბიზნესი (BBA)
ბიზნესი (CBA)
ბიზნესი (MBA OM)
ბიზნესი მოქმედებაში (BBA)

 პუბლიკაციების ჩამონათვალი 

  1. ბიზნესის სახელმძრვანელო ,,ბიზნესის საფუძვლები" , თანაავთორი, თავისუფალი უნივერსიტეტი, 2011; 
  2. ბიზნესის სახელმძრვანელო ,,ბიზნესი" თავისუფალი უნივერსიტეტის სტუდენტებისათვის, ელექტრონული ვერსია, თანაავტორი, 2009;
  3. ბიზნესის სახელმძრვანელო ,,ბიზნესი" ESM თბილისის სტუდენტებისათვის, თანაავტორი, 2005;
  4. ბიზნესის სახელმძრვანელო ,,ბიზნესი" ESM თბილისის სტუდენტებისათვის, თანაავტორი, 2002;
  5. -ბიზნესის სახელმძრვანელო ,,ბიზნესი" ESM თბილისის სტუდენტებისათვის, თანაავტორი, 1999.