.

ავტორი (ები): გულიზა ლიპარტელიანი
დაბადების თარიღი: 1950-01-01
ენა: Geo
სქესი: მდედრობითი

ვებგვერდი: https://goo.gl/GnyocF
ავტორის შესახებ

განათლება:

1962 წ. - ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი, გეოგრაფია-გეოლოგიის ფაკულტეტი.

1979 წ. -  გეოგრაფიის აკადემიური დოქტორი - უკრაინის მეცნ. აკადემიის კიევის გეოგრაფიის ინსტიტუტი.


სამუშაო გამოცდილება:

2009  წლიდან-დღემდე ვახუშტი ბაგრატიონის გეოგრაფიის ინსტიტუტის უფროსი მეცნირი.

2006-2011 წ.წ. - თსუ-ის მოწვეული პედაგოგი.

1980-2006 წ.წ. - კარტოგრაფია-გეოდეზიისა და გეოინფორმატიკის კათედრის დოცენტი.

1980-2002 წ.წ. - ეკონომიკისა და მართვის სამეცნიერო-კვლევითი ინსტიტუტის კარტოგრაფიის სექტორის გამგე.

1968-1980 წ.წ. - თსუ კარტოგრაფია-გეოდეზიის კათედრის ასისტენტი.

1964-1968 წ.წ. - ვახუშტი ბაგრატიონის გეოგრაფიის ინსტიტუტის ასპირანტი.

1962-1964 წ.წ. - ვახუშტის სახ. გეოგრაფიის ინსტიტუტის კარტოგრაფიისა და GIS ლაბორატორია განყოფილება, მხაზველი-კარტოგრაფი.

 

სამეცნიერო ნაშრომები:

ავტორია 85 სამეცნიერო ნაშრომისა. მათ შორის:

1. გეოგრაფიული კარტოგრაფიის ტერმინოლოგიური ცნობარი. გამომც.„უნივერსალი“, თბ., 2012.

2. მსოფლიოს დიდი ატლასი (მილენიუმ ჰაუსის გამომცემლობა) ქართული გამოცემის რედაქტორი–კარტოგრაფი, გამომც. „პალიტრა L“,2008, 2010, 2012;

3. საქართველოს ადმინისტრაციული რუკა 1:2 500 000. „ჩვენი ღირსებანი“,წიგნი 2,

გამომც. „ემ პი ჯი“, თბ., 2012.

4. კარტოგრაფიის მეცნიერული და პრაქტიკული სუვერენიტეტის შესახებ, „კავკასიის  გეოგრაფიული ჟურნალი“, 7-8, 2007, გვ. 25-30.

5. საქართველოს „წითელი წიგნის“ცხოველები, კედლის სასწავლო რუკა 1:600 000, ს/ს „კარტოგრაფია“, თბ., 2004.

6. ქართული ჩაი და ქართული ღვინო - რუკა-ბუკლეტები, 1996, 2000;

7. სოციალური და ეკონომიკური კარტოგრაფია - სახელმძღვანელო სტუდენტებისთვის, თბ.,2004.

 

პროფესიულ ორგანიზაციებში მონაწილეობა:

საქართველოს გეოგრაფიული საზოგადოების სამეცნიერო საბჭოს წევრი.

საქართველოს კარტოგრაფთა ასოციაციის სამეცნიერო საბჭოს წევრი.