.

ავტორი (ები): როზა გაფრინდაშვილი
დაბადების თარიღი: 1970-01-01
ენა: Geo
სქესი: მდედრობითი

ვებგვერდი:
ავტორის შესახებ

როზა გაფრინდაშვილის  აკადემიური  სამეცნიერო   საქმიანობით  დაინტერესება   ფსიქიკური  და  ეთიკურ-ზნეობრივი  პროცესებისადმი  ინტერესმა  განაპირობა.

1959-1964  წლებში  როზამ  წითელ  დიპლომზე  დაამთავრა   თბილისის  ივანე  ჯავახიშვილის  სახელობის  სახელმწიფო  უნივერსიტეტის   ფილოსოფიისა  და  ფსიქოლოგიის  ფაკულტეტი,  ფსიქოლოგიის  სპეციალობით. ამავე  პერიოდში  აქტიურად მონაწილეობდა  სტუდენტთა  სამეცნიერო  კონფერენციებში;

1968  წელს  დაიცვა  საკანდიდატო  დისერტაცია თემაზე  „ზნეობრივი ქცევის ფსიქოლოგიური  საფუძვლები“ და  მიენიჭა  ფილოსოფიურ  მეცნიერებათა  კანდიდატის  ხარისხი;

1978 წლიდან დღემდე   არის  საქართველოს  ტექნიკური  უნივერსიტეტის, ბიზნეს-ინჟინერინგის ფაკულტეტის ასოცირებული პროფესორი და პარალელურად ლექციებს კითხულობს ქართულ-ამერიკული  უნივერსიტეტის  (GAU), ბიზნესის და ჰუმანიტარულ მეცნიერებათა სკოლაში - მოწვეული პროფესორის სტატუსით;

როზა გაფრინდაშვილს გავლილი აქვს კვალიფიკაციის ამაღლების არაერთი კურსი, მათ შორის: 1971:  მოსკოვის ლომონოსოვის სახელმწიფო უნივერსიტეტში, 1976: მინსკის სახელმწიფო უნივერსიტეტში, 2009: სტუ-ს  პროფესიული განვითარების ცენტრში, 2015: GTU, TRAINING  PROGRAMM IN TEACHING STRATEGIES, 2016: GTU, TRAINING  PROGRAMM  IN  PUBLIC   SPEAKING;

 როზა გაფრინდაშვილის სალექციო კურსებია:

 • ეთიკა;
 • ფსიქოლოგია;
 • სასამართლო ფსიქოლოგია;
 • კონფლიქტის ფსიქოლოგია;
 • ვერბალური კომუნიკაციების ფსიქოლოგია;
 • რეკლამის ფსიქოლოგია;
 • გამოყენებითი ფსიქოლოგია;
 • საზოგადოებრივი ურთიერთობები და ეთიკა;
 • სოციალური ფსიქოლოგია;
 • სამედიცინო ეთიკა;

როზა არაერთი სამეცნიერო ნაშრომის და სახელმძღვანელოს ავტორია, რომელთა შორის აღსანიშნავია შემდეგი წიგნები:

 • მორალურისა  და  ფსიქიკურის  ურთიერთობის  საკითხისათვის  (მონოგრაფია.  „საბჭოთა  საქართველო“,  120  გვ.).
 • „ქართული  ტრადიციების  კვალდაკვალ“  - „მეცნიერება“  (125  გვ.).
 • ალტერნატიული ეთიკა და ფსიქოლოგია,  მონოგრაფია, „საქართველოს ტექნიკური  უნივერსიტეტი“,  (98  გვ.).
 • სოციალური  ფსიქოლოგია (მ.ბანძელაძის  თანაავტორობით), დამხმარე სახელმძღვანელო  (120  გვ).2005.
 • ფსიქოლოგია, ლექციების  კონსპექტი,  „ტექნიკური  უნივერსიტეტი“ (98 გვ). 2008
 • რეკლამის  ფსიქოლოგია,  დამხმარე  სახელმძღვანელო,  (მ. ბანძელაძის  თანაავტორობით),  „ტექნიკური უნივერსიტეტი“  (100გვ.).2012
 • გამოყენებითი ფსიქოლოგია, სახელმძღვანელო, (თანაავტორები: თ. ფანჯიკიძე, ს. ხიზანიშვილი),   „ტექნიკური უნივერსიტეტი“,(192 გვ.) 2014
 • „ფსიქოლოგია  ქართულ  ფოლკლორში“;  მონოგრაფია,  „ივერიონი“,  (214 გვ) 2017
 • ფსიქოლოგიის  ზოგადი  საკითხები  (სახელმძღვანელო,  ავტორთა  კოლექტივი, რ. გაფრინდაშვილის  რედაქციით),   „ტექნიკური  უნივერსიტეტი“,  (225  გვ.)

როზა  გაფრინდაშვილს 2006  წელს  მიღებული  აქვს  ტექნიკური უნივერსიტეტის   გრანტი,   სტუ-ს  სოციოლოგიურ კვლევის  ცენტრის  თანამშრომლებთან  ერთად   კვლევისათვის - სახელმწიფოებრივი აზროვნების კვლევა საქართველოს ტექნიკურუ უნივერსიტეტის სტუდენტებში - კვლევის შედეგები  გამოქვეყნებულია ტექნიკური უნივერსიტეტის სამეცნიერო ჟურნალში.

ის აქტიურად მონაწილეობს აკადემიურ და სამეცნიერო საქმიანობებში. ამავდროულად,    არის  არაერთი  ბაკალავრის,  მაგისტრის  და  დოქტორის  სამეცნიერო  ნაშრომის  ხელმძღვანელი.