.

ავტორი (ები): თამარ მუსერიძე
დაბადების თარიღი: 1970-01-01
ენა: Geo
სქესი: მდედრობითი

ვებგვერდი:
ავტორის შესახებ

თამარ მუსერიძე-ჯავახიშვილი - ასოცირებული პროფესორი, ფსიქოლოგიის დოქტორი.