.

ავტორი (ები): ნანა სუმბაძე
დაბადების თარიღი: 1949-06-22
ენა: Geo
სქესი: მდედრობითი

ვებგვერდი:
ავტორის შესახებ

საზოგადოებრივი პოლიტიკის ინსტიტუტის თავმჯდომარე ნანა სუმბაძე