.

ავტორი (ები): გია სურგულაძე
დაბადების თარიღი: 1951-01-01
ენა: Geo
სქესი: მამრობითი

ავტორის შესახებ
  • მართვის ავტომატიზებული სისტემების მიმართულების ხელმძღვანელი, სრული პროფესორი, ტექნიკის მეცნიერებათა დოქტორი, გაეროსთან არსებული “ინფორმატიზაციის საერთაშორისო აკადემიის” ნამდვილი წევრი (1994 წ.). 
  • 336 სამეცნიერო-პედაგოგიური ნაშრომის ავტორი (62 წიგნი, 47 ელექტრონული სახელმძღვანელო, 200-ზე მეტი სამეცნიერო სტატია/თეზისი/პროექტი) მონაცემთა რელაციური ბაზების, ობიექტ ორიენტირებული დაპროგრამების თეორიის, პეტრის ქსელებისდა მართვის ინფორმაციული სისტემების ინჟინერინგის საკითხებში. 
  • გერმანულ-ქართული ერთობლივი სასწავლო-სამეცნიერო ცენტრის („GeoGer” Center) ”ინფოტექნოლოგიები” დირექტორი (2001-2006).
  • სტუ-ს ინფორმატიკის და მართვის სისტემების ფაკულტეტის „IT-კონსალტინგის სამეცნიერო-კვლევითი ცენტრის“ უფროსი (2010). 
  • მიწვეული პროფესორი: ბერლინის ჰუმბოლდტის უნივერსიტეტი 2000, 2004, 2008,2011. ნიურნბერგ-ერლანგენის უნივერსიტეტი 1991-2014წწ. პასაუს უნივერსიტეტი 2003, 2007. კარლსრუეს უნივერსიტეტი 2007. ბამბერგის უნივერსიტეტი 2010. DAAD-ის გრანტისმფლობელი (2001-2002) . 
  • მონაწილეობდა საქართველოს ჯანმრთელობის და სოციალური დაცვის, აგრეთვე სასამართლო სისტემის რეფორმათა მხარდამჭერი კომპიუტერული სისტემების მსოფლიო ბანკის პროექტების განხორციელებაში (2002-2010). USAID-ის ექსპერტი, ბიზნეს-ანალიტიკოსი (2009-10). 
  • 2003 წლიდან არჩეულია საქართველოს ინფორმატიზაციის ტექნოლოგთა არასამთავრებო კავშირის თავმჯდომარედ. 
  • ჟიული შარტავას სახელობის პრემიის ლაურეატი ტექნიკის დარგში (1997 წ.).