.

ავტორი (ები): როლანდ თოფჩიშვილი
დაბადების თარიღი: 1949-04-25
ენა: Geo
სქესი: მამრობითი

ვებგვერდი: http://www.nplg.gov.ge/bios/en/00000007/
ავტორის შესახებ

დაბადების ადგილი: სოფ. დიღომი.

დაამთავრა თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი 1972 წელს.

ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის ისტორიისა და ეთნოლოგიის ინსტიტუტის კავკასიის ეთნოლოგიის განყოფილების გამგე, თსუ–ში ეწევა პედაგოგიურ საქმიანობას. ეთნოლოგი, არის 180-მდე სამეცნიერო ნაშრომის ავტორი. ისტორიის მეცნიერებათა დოქტორი, პროფესორი. სადისერტაციო თემა – "ეთნოისტორიული პროცესები საქართველოს მთიანეთში", დაიცვა 1993 წლის 27 აპრილს.