.

ავტორი (ები): ქეთევან მარგიანი

ვებგვერდი:
ავტორის შესახებ

ქეთევან   მარგიანი   –   ფილოლოგიის   აკადემიური   დოქტორი,   სოხუმის   სახელმწიფო   უნივერსიტეტის   ასოცირებული   პროფესორი.

დაიბადა   1968  წელს    აფხაზეთში,   გულრიფშში.

      1985   წელს   დაამთავრა   გულრიფშის   რაიონის   გენწვიშის   საშუალო   სკოლა.      1986–1991   წლებში  იყო     თბილისის   სახელმწიფო   უნივერსიტეტის    ფილოლოგიის   ფაკულტეტის წარჩინებული  სტუდენტი. 1991 წელს აკადემიკოს ქეთევან  ლომთათიძის   ხელმძღვანელობით    სწავლა   განაგრძო    საქართველოს   მეცნიერებათა   აკადემიის    ენათმეცნიერების   ინსტიტუტის    ასპირანტურაში.  

1998   წელს    დაიცვა   საკანდიდატო   დისერტაცია.   

1994   წლიდან   მუშაობს   სოხუმის   სახელმწიფო   უნივერსიტეტში. 

       ქეთევან   მარგიანი   არის   ავტორი    80–მდე   სამეცნიერო   პუბლიკაციისა   და   ხსოვნის   წიგნისა  –  დალელთა   იმედი,     თანაავტორი   წიგნებისა:   1. გლოტალიზაცია    ქართველურ   ენებში,  2.კოდორული  ქრონიკები,   ქართველურ   ენათა    მორფოსინტაქსის    საკითხები,     4.    ქართველური   სახელები.

         1987–91   წლებში   იყო   აკად.   შალვა   ნუცუბიძის   სახელობითი    სტიპენდიანტი,   2000–2003   წლებში   კი  –   ახალგაზრდა   მეცნიერთა    საპრეზიდენტო   სტიპენდიის   გამარჯვებული. 

   ქეთევან   მარგიანს  ჰყავს    ორი    შვილი    –    ნინო   და   ანანო   დადვანები.