.

ავტორი (ები): ნესტან ლომაია

ვებგვერდი:
ავტორის შესახებ

ნესტან ლომაია ფილოსოფიის მეცნიერებათა დოქტორი, პროფესორი. დაამთავრა თსუ-ს ფილოსოფია-ფსიქოლოგიის ფაკულტეტი. წლების მანძილზე მუშაობდა უკრაინის სამხედრო აკადემიაში, სადაც კითხულობდა „სამხედრო ფსიქოლოგიას“. ამჟამად მუშაობს სოხუმის სახელმწიფო უნივერსიტეტში, სოციალურ-პოლიტიკურ მეცნიერებათა ფაკუკტეტზე. ავტორია წიგნების „გენდერის სოციოლოგია“ (2009) „წრისტიანობისა და კულტურის გენეზისი ქართულ ფილოსოფიურ აზროვნებაში“ ( 2009) „პიროვნების სოციოლოგია“ ( 2012 ) „ სოციალური ფსიქოლოგია „ (2015). ნ. ლომაია აქტიურად მონაწილეობს სხვადასხვა საერთაშორისო კონფერენციებში.