.

საერთაშორისო ხელშეკრულება საერთაშორისო და შიდასახელმწიფოებრივ სამართალში
Resource Type: E-Book
Date Of Issue: 1998
3868
  • Star
  • Star
  • Star
  • Star
  • Star
4.6
(8 შეფასება)
Annotation
 

„საერთაშორისო ხელშეკრულება საერთაშორისო და შიდასახელმწიფოებრივ სამართალში“

წიგნში განხილულია თანამედროვე საერთაშორისო სახელშეკრულებო სამართლის თეორიული და პრაქტიკული საკითხები: საერთაშორისო ხელშეკრულების არსი, აღმასრულებელი, საკანონმდებლო და სასამართლო ხელისუფლების როლი საერთაშორისო ხელშეკრულების დადებები, შესრულებასა და მოქმედების შეწყვეტაში. ნაშრომში განსაკუთრებული ყურადღება ეთმობა საქართველოს სახელშეკრულებო პრაქტიკას.

წიგნი განკუთვნილია აღმასრულებელ, საკანონმდებლო და სასამართლო ხელისუფლებაში მომუშავე სპეციალისტებისათვის, იურიდიული და საერთაშორისო სამართლის ფაკულტეტის სტუდენტებისათვის, და ასევე როგორც საერთაშორისო სამართლის საკითხებით დაინტერესებულ მკითხველთათვის.

 

Specifications

Recommendations