.

გამომცემელი: T.S.U Publishing
ენა: Eng
გამომცემლის შესახებ:

გამომცემლობა თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის შემადგენელი ნაწილია. მისი მიზანია ხელი შეუწყოს უნივერსიტეტის სამეცნიერო, სასწავლო და საგანმანათლებლო საქმიანობის წარმატებით განხორციელებას.\n\nდამატებით ცნობები პირადი ინფორმაციის კონფიდენციალურობის დაცვის უზრუნველყოფა და სამართლებრივი სტატუსი\n\n©2007 თსუ-გამომცემლობა