.

საბიბლიოთეკო საქმე
Resource Type: E-Book
Date Of Issue: 2018
1506
  • Star
  • Star
  • Star
  • Star
  • Star
5.0
(1 შეფასება)
Annotation
 

სახელმძღვანელო „საბიბლიოთეკო საქმე“ დაწერილია საქართველოს განათლებისა და მეცნიერების სამინისტროს განათლების ხარისხის განვითარების ეროვნული ცენტრის დაკვეთით. წიგნი შედგება შვიდი თავისგან და მასთან ერთვის ტერმინთა საძიებელი განმარტებებითურთ. სახელმძღვანელოში დაწვრილებით არის აღწერილი საბიბლიოთეკო საქმიანობასთან დაკავშირებული სპეციფიკური პროცესები და ღონისძიებები. ის განკუთვნილია შესბამისი პროფესიული განათლების მიღების მსურველთათვის და აგრეთვე დააინტერესებს მკითხველთა ფართო წრეს.

Additional Information
 

სარედაქციო კოლეგია:

ზურაბ გაიპარაშვილი, თამარ გიორგაძე, მარიამ კალხიტაშვილი, მანანა დოდაშვილი, ნინო მახანაშვილი,ეკა ყაჩმაზაშვილი, მაია კახიანი, მაია აბულაძე, დიანა გელაშვილი, დავით ბუაჩიძე.

გამოცემაზე მუშაობდნენ:

მარიკა ერქომაიშვილი, თამარ გულბანი

Specifications

Recommendations