.

საბიბლიოთეკო საქმე
Тип Ресурса: Эл-Книга
Год Издании: 2018
1582
 • Star
 • Star
 • Star
 • Star
 • Star
5.0
(1 შეფასება)
Аннотация
 

სახელმძღვანელო „საბიბლიოთეკო საქმე“ დაწერილია საქართველოს განათლებისა და მეცნიერების სამინისტროს განათლების ხარისხის განვითარების ეროვნული ცენტრის დაკვეთით. წიგნი შედგება შვიდი თავისგან და მასთან ერთვის ტერმინთა საძიებელი განმარტებებითურთ. სახელმძღვანელოში დაწვრილებით არის აღწერილი საბიბლიოთეკო საქმიანობასთან დაკავშირებული სპეციფიკური პროცესები და ღონისძიებები. ის განკუთვნილია შესბამისი პროფესიული განათლების მიღების მსურველთათვის და აგრეთვე დააინტერესებს მკითხველთა ფართო წრეს.

Подробности
 

სარედაქციო კოლეგია:

ზურაბ გაიპარაშვილი, თამარ გიორგაძე, მარიამ კალხიტაშვილი, მანანა დოდაშვილი, ნინო მახანაშვილი,ეკა ყაჩმაზაშვილი, მაია კახიანი, მაია აბულაძე, დიანა გელაშვილი, დავით ბუაჩიძე.

გამოცემაზე მუშაობდნენ:

მარიკა ერქომაიშვილი, თამარ გულბანი

Характеристики

 • Опубликовано: Октябрь 18, 2018
 • ISBN-13: 978-9941-13-738-9
 • Издательство: თ.ს.უ გამომცემლობა
 • Язык: Geo
 • Количество страниц:
 • Просмотры: 1582
 • Оценки: 5.0
Рекомендации