.

ქიმიის საფუძვლები
Resource Type: E-Book
Date Of Issue: 2010
6250
  • Star
  • Star
  • Star
  • Star
  • Star
4.6
(10 შეფასება)
Annotation
 

ქიმიის საფუძვლების მოკლე კონსპექტი განკუთვნილია სახელმძღვანელოდ ზუსტი და საბუნებისმეტყველო ფაკულტეტის ბაკალავრიატის I კურსის სტუდენტებისათვის. მასში წარმოდგენილია ქიმიის საწყისები, რომელთა შესწავლის საფუძველზე სტუდენტი შეძლებს გაეცნოს ქიმიის სპეცკურსებს: ზოგადი ქიმია, არაორგანული ქიმია, ორგანული ქიმია, ფიზიკური ქიმია, ანალიზური ქიმია. წიგნი წარმოადგენს ქიმიის სკოლის კურსში შესწავლილი მასალის გამეორების და გარკვეული გაღრმავების მცდელობას.

 

Specifications

Book Author(s)

Recommendations