.

ქიმიის საფუძვლები
Тип Ресурса: Эл-Книга
Год Издании: 2010
6140
  • Star
  • Star
  • Star
  • Star
  • Star
4.6
(10 შეფასება)
Аннотация
 

ქიმიის საფუძვლების მოკლე კონსპექტი განკუთვნილია სახელმძღვანელოდ ზუსტი და საბუნებისმეტყველო ფაკულტეტის ბაკალავრიატის I კურსის სტუდენტებისათვის. მასში წარმოდგენილია ქიმიის საწყისები, რომელთა შესწავლის საფუძველზე სტუდენტი შეძლებს გაეცნოს ქიმიის სპეცკურსებს: ზოგადი ქიმია, არაორგანული ქიმია, ორგანული ქიმია, ფიზიკური ქიმია, ანალიზური ქიმია. წიგნი წარმოადგენს ქიმიის სკოლის კურსში შესწავლილი მასალის გამეორების და გარკვეული გაღრმავების მცდელობას.

 

Характеристики

Автор(ы) Книг

Рекомендации