.

პატენტმცოდნეობა
Resource Type: E-Book
Date Of Issue: 2011
Genre: Misc.
1962
  • Star
  • Star
  • Star
  • Star
  • Star
5.0
(1 შეფასება)
Annotation
 

  წიგნში საქმის ცოდნითაა მოცემული პატენტმცოდნეობის ის აუცილებელი პოსტულატები, რაც საჭიროა ინტელექტუალური საკუთრების, პატენტის, სასაქონლო ნიშნების დაცვის და სხვა საავტორო უფლებების გაფორმება, დაცვა, გაყიდვა, რაც სიკეთეს მოუტანს როგორც ქვეყანას, ასევე მის მფლობელს.
  წიგნში `პატენტმცოდნეობა”, ასევე თავმოყრილია საპატენტო საქმიანობის ძირითადი ტექნოლოგიური ციკლის ლექციათა კურსი. იგი განკუთვნილია სახალხო მეურნეობის ყველა დარგის ტექნიკური განათლების სტუდენტებისათვის და არა მარტო სტუდენტებისათვის, არამედ იგი მოიცავს საზოგადოების ფართო წრეს, განურჩევლად სქესისა, ასაკისა და დარგისა, ვისაც კი შეხება აქვს სიახლეების ძიებასთან, ანუ ახალ ტექნიკურ გადაწყვეტილებებთან.

 

Specifications

Recommendations