.

პატენტმცოდნეობა
Тип Ресурса: Эл-Книга
Год Издании: 2011
Издательство: თბილისი
Жанр: Разное
1966
  • Star
  • Star
  • Star
  • Star
  • Star
5.0
(1 შეფასება)
Аннотация
 

  წიგნში საქმის ცოდნითაა მოცემული პატენტმცოდნეობის ის აუცილებელი პოსტულატები, რაც საჭიროა ინტელექტუალური საკუთრების, პატენტის, სასაქონლო ნიშნების დაცვის და სხვა საავტორო უფლებების გაფორმება, დაცვა, გაყიდვა, რაც სიკეთეს მოუტანს როგორც ქვეყანას, ასევე მის მფლობელს.
  წიგნში `პატენტმცოდნეობა”, ასევე თავმოყრილია საპატენტო საქმიანობის ძირითადი ტექნოლოგიური ციკლის ლექციათა კურსი. იგი განკუთვნილია სახალხო მეურნეობის ყველა დარგის ტექნიკური განათლების სტუდენტებისათვის და არა მარტო სტუდენტებისათვის, არამედ იგი მოიცავს საზოგადოების ფართო წრეს, განურჩევლად სქესისა, ასაკისა და დარგისა, ვისაც კი შეხება აქვს სიახლეების ძიებასთან, ანუ ახალ ტექნიკურ გადაწყვეტილებებთან.

 

Характеристики

Автор(ы) Книг

Рекомендации