.

მერაბ კოსტავას პოეზია
Resource Type: E-Book
Date Of Issue: 2017
Genre: Lyrics, Poetry
3936
 • Star
 • Star
 • Star
 • Star
 • Star
5.0
(2 შეფასება)
Annotation
 

ნაშრომში შესწავლილია მერაბ კოსტავას ესთეტიკური თვალსა-წიერი, მსოფლმხედველობის მთავარი ორიენტირები - საღვთო სიბრძნე, საღვთო სიყვარული, ანტიციპაცია, მხატვრული სიტყვისა და მეცნიერების მისიის გააზრება მაღალი გადასახედიდან.

პოეტის შემოქმედების მთავარ მახასიათებლად წარმოჩნდება ქრისტიანული რწმენისა და სახისმეტყველების საკითხები, ბიბლიურ-რელიგიური პარადიგმები, გრაალის იდეალი.

ფილოსოფიურ ლირიკაში ყურადღებას იქცევს ჰადესის, სოფლისა და ზესთასოფლის კავშირის, სულის მარადიული სამშობლოს ძიების, ზნეობის პრობლემები.

წიგნში ნაჩვენებია „მსოფლიო კაცისა“ და „ერისკაცის“ მიმართების, ლოკალურისა და გლობალურის, ეროვნულკოსმიურის გააზრება ქართველი ლირიკოსის შემოქმედებაში.

Additional Information
 

სათანადო წყაროების, ტიპოლოგიური პარალელების გათვალისწინებით გამოტანილია დასკვნა, რომ მერაბ კოსტავას პოეტური და პუბლიცისტური ნააზრევი არის ჩვენი კლასიკური მწერლობის ორგანული ნაწილი, „სახიერი ერის“ მაღალმხატვრული აპოლოგია, შორსმხედველი „გონის თვალით“ მომავლის უცდომელი ჭვრეტა.

ნაშრომი დახმარებას გაუწევს XX ს. ქართული პოეზიის პრობლემებით დაინტერესებულ სტუდენტ-ახალგაზრდობას, ასევე განკუთვნილია ფართო მკითხველისთვის.

Specifications

 • Date of Publish: October 28, 2015
 • ISBN-13: 978-9941-26-003-2
 • Publisher: უნივერსალი
 • Language: Geo
 • Pages: 234
 • Views: 3936
 • Ratings: 5.0

Book Author(s)

Recommendations