.

ლაბორატორიული პრაქტიკუმი ნახშირწყლების ქიმიაში
Resource Type: E-Book
Date Of Issue: 2006
2404
  • Star
  • Star
  • Star
  • Star
  • Star
5.0
(1 შეფასება)
Annotation
 

     ლაბორატორიული პრაქტიკუმის სახელმძღვანელო აგებულია ბიოორგანული ქიმიის საუნივერსიტეტო კურსის პროგრამის შესაბამისად. ექსპერიმენტული ნაწილის თითოეულ თავს წინ ერთვის საკითხის მოკლე თეორიული მიმოხილვა და დეტალურად არის აღწერილი ექსპერიმენტის მსვლელობა.
     წიგნი განკუთვნილია სახელმძღვანელოდ ქიმიის, ბიოლოგიისა და მედიცინის ფაკულტეტების სტუდენტებისათვის. იგი გამოადგებათ აგრარული და პედაგოგიური უნივერსიტეტების საბუნებისმეტყველო ფაკულტეტების სტუდენტებსა და ახალგაზრდა მეცნიერ მუშაკებს, რომლებიც მოღვაწეობენ ორგანულ ქიმიაში, ბიოქიმიაში, ფარმაკოლოგიაში, სოფლის მეურნეობაში.

 

Specifications

Recommendations