.

ეტრუსკული და ქართველური
Resource Type: E-Book
Date Of Issue: 1980
1835
  • Star
  • Star
  • Star
  • Star
  • Star
5.0
(3 შეფასება)
Annotation
 

ნაშრომში შეპირისპირებულია ეტრუსკული და ქართველური ენობრივი მასალა, დადგენილია ეტრუსკულ-ქართველური ბგერა-თშესაბამისობები, წარმოდგენილი ეტრუსკულია ეტრუსკულში ქართველური ელემენტების გამოყოფისა და მათთვის ისტორიულ-არქეოლოგიური საფუძვლის მონახვის ცდა.

წიგნი განკუთვნილია ფილოლოგების, ისტორიკოსების, აგრეთვე ხმელთაშუაზღვის ძველ ცივილიზაციებთან კავკასიის ურთიერთო-ბებით დაინტერესებულ მკითხველთათვის.

 

Specifications

Recommendations