.

ეტრუსკული და ქართველური
Тип Ресурса: Эл-Книга
Год Издании: 1980
1955
  • Star
  • Star
  • Star
  • Star
  • Star
5.0
(3 შეფასება)
Аннотация
 

ნაშრომში შეპირისპირებულია ეტრუსკული და ქართველური ენობრივი მასალა, დადგენილია ეტრუსკულ-ქართველური ბგერა-თშესაბამისობები, წარმოდგენილი ეტრუსკულია ეტრუსკულში ქართველური ელემენტების გამოყოფისა და მათთვის ისტორიულ-არქეოლოგიური საფუძვლის მონახვის ცდა.

წიგნი განკუთვნილია ფილოლოგების, ისტორიკოსების, აგრეთვე ხმელთაშუაზღვის ძველ ცივილიზაციებთან კავკასიის ურთიერთო-ბებით დაინტერესებულ მკითხველთათვის.

 

Характеристики

Автор(ы) Книг

Рекомендации