.

ბიოორგანული ქიმია
Resource Type: E-Book
Date Of Issue: 2010
3209
  • Star
  • Star
  • Star
  • Star
  • Star
4.3
(3 შეფასება)
Annotation
 

სახელმძღვანელო შედგენილია ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თსუ მეთოდსაბ-ჭოს მიერ 2000 წელს დამტკიცებული პროგრამის მიხედვით. მასში ძირითადი ადგილი ეთმობა დაბალმოლეკულურ ბიორეგულატორებსა და ბიოპოლიმერებს, რომელთა გარეშე შეუძლებელია ცოცხალი მატერიის მნიშვნელოვან კომპონენტთა სტრუქტურულ-ფუნქციური შესწავლა. აღნიშნული კურსი განიხილავს ბუნებრივ ნაერთთა იმ უმნიშვნელოვანეს კლასებს, რომლებიც მთავარ როლს ასრულებენ სასიცოცხლო პროცესებში, სათანადო ყურადღება ეთმობა ბიოორგანულ ნაერთთა ძირითადი კლასების წარმომადგენლების მიღებასა და ქიმიურ თვისებებს. სახელმძღვანელო განკუთვნილია უნივერსიტეტის ქიმიის, ბიოლოგიისა და მედი-ცინის ფაკულტეტის ბაკალავრიატის, მაგისტრატურის და დოქტორანტურის სტუდენ-ტებისათვის.

 

Specifications

Recommendations