.

აფხაზური ენა: წარსული, აწმყო და...
Resource Type: E-Book
Date Of Issue: 2021
606
 • Star
 • Star
 • Star
 • Star
 • Star
5.0
(1 შეფასება)
Annotation
 

პირველ ნაწილში ისტორიულ და საარქივო მასალებზე დაყრდნობით გაანალიზებულია აფხაზური ენის ეკოლოგიური მდგომარეობის, ფუნქციონირების ტერიტორიისა და გამოყენების სფეროების კატასტროფული ცვლის მიზეზები რუსეთის იმპერიისა და საბჭოთა კავშირის ენობრივი პოლიტიკის კონტექსტში; ნაჩვენებია, თუ რა რადიკალური ეკოლოგიური გარდაქმნები მოხდა ამ ენის ფონოლოგიურ და გრამატიკულ სტრუქტურაში, განსაკუთრებით კი ლექსიკაში.

Additional Information
 

მეორე ნაწილში წარმოდგენილია პროექტის მონაწილეთა მიერ მოპოვებული აუდიო და ვიდეომასალების გაშიფრული ტექსტები, რომლებშიც ასახულია აფხაზური და ქართული საზოგადოებების წარმომადგენელთა დამოკიდებულება აფხაზური ენის მდგომარეობისადმი, მისი ბედ-იღბლისადმი. ამ ჩანაწერებს ახლავს სათანადო ანალიზი.

წიგნში არგუმენტირებულად, დოკუმენტებზე დამყარებით არის გაქარწყლებული აფხაზურ სეპარატისტულ ლიტერატურაში გამოთქმული ბრალდებები ქართველთა მხრიდან აფხაზური ენის „დევნა-შევიწროების” შესახებ.

წიგნს ერთვის საკვლევ თემასთან დაკავშირებული რამდენიმე მნიშვნელოვანი დოკუმენტიც.

Specifications

 • Date of Publish: October 27, 2021
 • ISBN-13: 978-9941-9771-0-7
 • Publisher: თბილისი
 • Language: Geo
 • Pages: 444
 • Views: 606
 • Ratings: 5.0
Recommendations