.

ზოგადი გეომორფოლოგია
Тип Ресурса: Эл-Книга
Год Издании: 1996
1474
 • Star
 • Star
 • Star
 • Star
 • Star
5.0
(2 შეფასება)
Аннотация
 

სახელმძღვანელოში განხილულია გეომორფოლოგიის საგანი და ამოცანები, გეომორფოლოგიის თეორიული საფუძვლები, რელიეფწარმომქმნელი პროცესები და მათი მორფოსტრუქტურული გამოვლინება, გარედინამიკური პროცესები და სხვ.

 

Характеристики

 • Опубликовано: Октябрь 18, 2018
 • ISBN-10: 55110-0-698-X
 • Издательство: თ.ს.უ გამომცემლობა
 • Язык: Geo
 • Количество страниц: 295
 • Просмотры: 1474
 • Оценки: 5.0

Автор(ы) Книг

Рекомендации