.

წერილები „ვეფხისტყაოსანზე“
Тип Ресурса: Эл-Книга
Год Издании: 2016
Издательство: საარი
1724
 • Star
 • Star
 • Star
 • Star
 • Star
5.0
(1 შეფასება)
Аннотация
 

წიგნში თავმოყრილია ავტორის მიერ სხვადასხვა დროს დაწერილი რუსთველოლოგიური ეტიუდები. მათში აქცენტირებულია რუსთაველის მსოფლმხედველობითი და სახისმეტყველებითი საკითხები, პოემის პროლოგისეული მიჯნურობის თეორიის ინტერპრეტაციები. „დავითიანის“ პარალელები „ვეფხისტყაოსანში", პოემის ფაბულის საკითხი ვაჟა-ფშაველას რუსთველოლოგიურ ნააზრევში.

წიგნი განკუთვნილია დამხმარე სახელმძღვანელოდ ქართული ფილოლოგიის სტუდენტებისათვის, ასევე ამ პრობლემებით დაინტერესებულ პირთათვის.

 

Характеристики

 • Опубликовано: Февраль 6, 2018
 • ISBN-13: 978-9941-461-61-3
 • Издательство: საარი
 • Язык: Geo
 • Количество страниц: 267
 • Просмотры: 1724
 • Оценки: 5.0

Автор(ы) Книг

Рекомендации