.

წერილები „ვეფხისტყაოსანზე“
Resource Type: E-Book
Date Of Issue: 2016
Publisher: საარი
1728
 • Star
 • Star
 • Star
 • Star
 • Star
5.0
(1 შეფასება)
Annotation
 

წიგნში თავმოყრილია ავტორის მიერ სხვადასხვა დროს დაწერილი რუსთველოლოგიური ეტიუდები. მათში აქცენტირებულია რუსთაველის მსოფლმხედველობითი და სახისმეტყველებითი საკითხები, პოემის პროლოგისეული მიჯნურობის თეორიის ინტერპრეტაციები. „დავითიანის“ პარალელები „ვეფხისტყაოსანში", პოემის ფაბულის საკითხი ვაჟა-ფშაველას რუსთველოლოგიურ ნააზრევში.

წიგნი განკუთვნილია დამხმარე სახელმძღვანელოდ ქართული ფილოლოგიის სტუდენტებისათვის, ასევე ამ პრობლემებით დაინტერესებულ პირთათვის.

 

Specifications

 • Date of Publish: February 6, 2018
 • ISBN-13: 978-9941-461-61-3
 • Publisher: საარი
 • Language: Geo
 • Pages: 267
 • Views: 1728
 • Ratings: 5.0

Book Author(s)

Recommendations