.

თანამედროვე ქართული ენის მორფოლოგია: სალიტერატურო ენა
Тип Ресурса: Эл-Книга
Год Издании: 2011
Издательство: მერიდიანი
2270
 • Star
 • Star
 • Star
 • Star
 • Star
5.0
(3 შეფასება)
Аннотация
 

თანამედროვე ქართული ენის მორფოლოგიის აკადემიური კურსი დაეფუძნა ბესარიონ ჯორბენაძის პროგრამა პროსპექტს „ქართული ენის მორფოლოგია“ (1995 წ). „ქართული ენის მორფოლოგია“ ივარაუდებოდა ერთ ნაწილად მრავალტომეული სისტემური კურსისა „ქართული ენა“. თანამედროვე ქართული ენის მორფოლოგიის აკადემიური კურსი განხორციელდა შოთა რუსთაველის ეროვნული სამეცნიერო ფონდის ფინანსური მხარდაჭერით.

„ქართული ენის მორფოლოგია“ არის აკადემიური ნაშრომი, შემაჯამებელი მონოგრაფია, ტრადიციული და თანამედროვე მორფოლოგიური თეორიების გათვალისწინებით, ამგვარი ნაშრომის შექმნის პირველი პრეცენდენტი. მონოგრაფია დაეხმარება ქართული ენის მეცნიერული შესწავლის მსურველთ: უცხოელ ქართველოლოგებს, ბაკალავრიატისა და მაგისტრატურის სტუდენტებს, დოქტორანტებს და, საერთოდ, ქართული ენის მორფოლოგიის საკითხებით დაინტერესებულ პირებს. „თანამედროვე ქართული ენის მორფოლოგიის აკადემიური კურსი“ იქნება სერიოზული თეორიული ბაზისი კომპიუტერული მოდელირებისათვის.

Подробности
 

პროექტი - თანამედროვე ქართული ენის მორფოლოგიის აკადემიური კურსი (A-06-09) - განხორციელდა შოთა რუსთაველის ეროვნული სამეცნიერო ფონდის ფინანსური მხარდაჭერით. წინამდებარე პუბლიკაციაში გამოთქმული ნებისმიერი მოსაზრება ეკუთვნის ავტორს და შესაძლოა არ ასახავდეს ფონდის შეხედულებებს.The Project – An Academic Course of the Morphology of Present-day Georgian Language (A-06-09) – has been made possible by financial support from the Shota Rustaveli National Science Foundation. All the ideas expressed herewith are those of the author, and may not represent the opinion of the Foundation itself.

Характеристики

 • Опубликовано: Февраль 10, 2018
 • ISBN-13: 978- 9941- 10-476-3
 • Издательство: მერიდიანი
 • Язык: Geo
 • Количество страниц: 831
 • Просмотры: 2270
 • Оценки: 5.0

Автор(ы) Книг

Рекомендации