.

სოციალური ფსიქოლოგიის საფუძვლები
Тип Ресурса: Эл-Книга
Год Издании: 2010
Издательство: მწიგნობარი
11042
 • Star
 • Star
 • Star
 • Star
 • Star
4.0
(6 შეფასება)
Аннотация
 

წინამდებარე წიგნში მოცემულია სოციალური ფსიქოლოგიის საბაზისო ცნებები, ძირითადი პროცესები და საკვანძო პრობლემები, აგრეთვე სოციალური ფსიქოლოგიის ოქროს ფონდში შესული ექსპერიმენტული კვლევები. ნაჩვენებია სოციალური ფსიქოლოგიის პოტენციალი არაერთი იმ პრობლების მოგვარებაში, რაც თავს იჩენს ადამიანთა საზოგადოებრივ ცხოვრებაში.

კლასიკური განმარტების თანახმად, სოციალური ფსიქოლოგია მცდელობაა გავიგოთ და ავხსნათ როგორ მოქმედებს ინდივიდის აზრებზე, გრძნობებსა და ქცევაზე სხვა ადამიანის რეალური, წარმოსახული ან ნავარაუდევი დასწრება. სოციალური ფსიქოლოგია შეისწავლის იმას, თუ როგორ ახდენენ ადამიანები გავლენას ერთმანეთზე და თვითონ ადამიანი პიროვნებად როგორ ყალიბდება ამ ურთიერთქმედების პროცესში. სოციალურ ფსიქოლოგთა მიზანია შეიქმნას ზოგადი თეორია, რითაც ემპირიული და ექსპერიმენტული მონაცემების ახსნა გახდება შესაძლებელი.

წიგნში სხვადასხვა დარგის სპეციალისტები (ფსიქოლოგები, სოციოლოგები, პედაგოგები, ჟურნალისტები, სოციალური მუშაკები) ძალზე საჭირო და აუცილებელ ინფორმაციას გაეცნობიან.

 

Характеристики

 • Опубликовано: Март 6, 2018
 • ISBN-13: 978-9941-424-03-8
 • Издательство: მწიგნობარი
 • Язык: Geo
 • Количество страниц: 338
 • Просмотры: 11042
 • Оценки: 4.0

Автор(ы) Книг

Рекомендации