.

სოციალური ფსიქოლოგიის საფუძვლები
Resource Type: E-Book
Date Of Issue: 2010
Genre: Psychology
10655
 • Star
 • Star
 • Star
 • Star
 • Star
4.0
(6 შეფასება)
Annotation
 

წინამდებარე წიგნში მოცემულია სოციალური ფსიქოლოგიის საბაზისო ცნებები, ძირითადი პროცესები და საკვანძო პრობლემები, აგრეთვე სოციალური ფსიქოლოგიის ოქროს ფონდში შესული ექსპერიმენტული კვლევები. ნაჩვენებია სოციალური ფსიქოლოგიის პოტენციალი არაერთი იმ პრობლების მოგვარებაში, რაც თავს იჩენს ადამიანთა საზოგადოებრივ ცხოვრებაში.

კლასიკური განმარტების თანახმად, სოციალური ფსიქოლოგია მცდელობაა გავიგოთ და ავხსნათ როგორ მოქმედებს ინდივიდის აზრებზე, გრძნობებსა და ქცევაზე სხვა ადამიანის რეალური, წარმოსახული ან ნავარაუდევი დასწრება. სოციალური ფსიქოლოგია შეისწავლის იმას, თუ როგორ ახდენენ ადამიანები გავლენას ერთმანეთზე და თვითონ ადამიანი პიროვნებად როგორ ყალიბდება ამ ურთიერთქმედების პროცესში. სოციალურ ფსიქოლოგთა მიზანია შეიქმნას ზოგადი თეორია, რითაც ემპირიული და ექსპერიმენტული მონაცემების ახსნა გახდება შესაძლებელი.

წიგნში სხვადასხვა დარგის სპეციალისტები (ფსიქოლოგები, სოციოლოგები, პედაგოგები, ჟურნალისტები, სოციალური მუშაკები) ძალზე საჭირო და აუცილებელ ინფორმაციას გაეცნობიან.

 

Specifications

 • Date of Publish: March 6, 2018
 • ISBN-13: 978-9941-424-03-8
 • Publisher: მწიგნობარი
 • Language: Geo
 • Pages: 338
 • Views: 10655
 • Ratings: 4.0
Recommendations