.

სოციალურ-დემოგრაფიული სტატისტიკა
Тип Ресурса: Эл-Книга
Год Издании: 2009
Издательство: უნივერსალი
1442
 • Star
 • Star
 • Star
 • Star
 • Star
5.0
(1 შეფასება)
Аннотация
 

წინამდებარე ნაშრომში განხილულია თეორიული სტატისტიკის ძირითადი პრინციპები, საერთაშორისო ინსტიტუტების რეკომენდაციებზე დაფუძნებული სოციალურ-ეკონომიკური და დემოგრაფიული ინფორმაციების მოპოვების, სოციალურ-დემოგრაფიული სტატისტიკურ მაჩვენებელთა ფორმირებისა და ანალიზის მეთოდოლოგიურ- პრაქტიკული ასპექტები.

სახელმძღვანელო ორიენტირებულია ეკონომიკის, სოციოლოგისა და ბიზნესის ადმინისტრირების პროფილის საბაკალავრო და სამაგისტრო პროგრამების ასათვისებლად, პროფესიონალ პრაქტიკოსების მიერ თეორიულ-მეთოდოლოგიური გააზრება-გამოყენებისთვის ეფექტიანი სამეწარმეო საქმიანობის მისაღწევად.

 

Характеристики

 • Опубликовано: Март 2, 2018
 • ISBN-13: 978-9941-12-813-4
 • Издательство: უნივერსალი
 • Язык: Geo
 • Количество страниц: 423
 • Просмотры: 1442
 • Оценки: 5.0

Автор(ы) Книг

Рекомендации